• general announcements
  • 1 USD = Rp.0

0

Tapak hujan girimis di Blok 4 Cijerah masehan pucuk kadeudeh
ngarakrak gentah kanyaah, nu nyecep ngan teuteup anjeun,
nu kasieup layung nu mapag poekna peuting nyesakeun hate nu geus caweraq

Tina sorot soca anjeun nungambangna rasa cinta
lalakon nyingsi pirang – pirang lamunan nu saab hawa katresna
ngogonjak lolongkrang simpay rumasa

mangsa hate diangkir lamunan anjeun mentaskeun harewos eusi hate nu mawa kamelang
dina lembaran sajak nu kiwari geus karancang
kurasa timburu nupabalatak , ka panghareupan nu teu mihak

teu nyangka geuning peuntaseun hate anjeun Nyulam sajak kuring jadi amparan kaheman nu teu laas ku dareda mawa sugan jeung upama hiji-hiji ngawincik gurat kanyaah
sawareh nyawang sedong-sedong bogoh
nu lianna ngabebetah rohangan tengah tina implengan jatukrami jeung salira.

lingkung kurudung nu hibar di pipir – pipir pasini
handapeun kalakay janur nu ngajirim pasanggiri
antara kuring jeung anjeun nu nyanding lebah kalangkang lamunan kuring

Leave a Reply